dnes je 17.1.2022

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 44 Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

Ing. Vasil Ivanov, PhD.

Oddiel 2

Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe

§ 44

Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (2) a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

(2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [ § 139b ods. 1 písm. b) a c) ], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské