Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<november  január>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

 

Produkt manažér

Stavebný zákon s komentárom - aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva. Online kniha Stavebný zákon s komentárom je určená pre osoby vykonávajúce odborné činnosti v stavebníctve, môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období novelizáciou, a to zákonmi č. 177/2018 Z. z. a 312/2018 Z. z., vďaka ktorým sa stavebný zákon po troj-ročnej pauze novelizoval. Oba zákony nadobudli účinnosť dňa 1.1.2019. Novela 177/2018 Z. z. zmenila v § 2a odstavec 8 - preukázanie bezúhonnosti prostredníctvom výpisu z registra trestov - vypustilo sa časové ohraničenie ,,nie starším ako tri mesiace". Novela 312/2018 Z. z. zmenila dva paragrafy - § 58 a § 139b. Do oboch paragrafov bol vložený nový odstavec. Aktuálne spracovanie komentára obsahuje zapracované všetky novelizácie a je spracované aj vzhľadom k posledným novelám s účinnosťou od 1.1.2019. V mnohých komentároch sú pridané aj názorné príklady, ktorými autori jednoduchšie vysvetľujú podstatu paragrafu. Dňa 1.5.2019 vstúpila do platnosti novela č. 93/2019 Z. z., ktorá doplnila § 139b o ods. 11 a pridala do zákona nový § 142g.

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

POZOR! Zapracované zmeny od 1.1.2019

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Čo je nové v on-line knihe?

 • Komentár a príklad k § 94 - Nariadenie zabezpečovacích prác
 • Komentár a príklad k § 97 - Účastníci konania
 • Komentár a príklad k § 103
 • Komentár a príklad k § 104

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: