Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<december  február>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

 

Produkt manažér

Stavebný zákon s komentárom - aktuálne spracovanie komentára k jednému z nosných zákonov v oblasti stavebníctva. Online kniha Stavebný zákon s komentárom je určená pre osoby vykonávajúce odborné činnosti v stavebníctve, môže pomôcť aj pri riešení akýchkoľvek iných praktických situácií, ktoré sú spojené so stavebnou oblasťou. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) prešiel v ostatnom období novelizáciou, a to zákonom č. 247/2015 Z. z., ktorý novelizoval §47 a §142f s účinnosťou od 1.1.2016. Aktuálne spracovanie komentára obsahuje zapracované všetky novelizácie a je spracované aj vzhľadom k poslednej novele s účinnosťou od 1.1.2016.

Online kniha vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

POZOR! Zapracované zmeny od 1.1.2019

Hlavné časti on-line knihy:

 • Prvá časť - Územné plánovanie
 • Druhá časť - Stavebný poriadok
 • Tretia časť - Sankcie
 • Štvrtá časť - Vyvlastnenie
 • Piata časť - Stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady a obce
 • Šiesta časť - Ochrana osobitných záujmov
 • Siedma časť - Sústava informácií a evidencia
 • Ôsma časť - Spoločné ustanovenia
 • Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia


Čo je nové v on-line knihe?

 • Príklad ku komentáru § 13 Záväzná časť a smerná časť územnoplánovacej dokumentácie
 • Príklad ku komentáru § 43a Členenie stavieb
 • Príklad ku komentáru § 43i Stavenisko
 • Príklad ku komentáru § 45 Vybrané činnosti vo výstavbe
 • Komentár k novelizovanému § 58 s účinnosťou od 1.1.2019
 • Komentár k novelizovanému § 139b s účinnosťou od 1.1.2019

Čo získate s on-line knihou?

 • ucelený súbor informácií potrebných pre dodržanie zákonných ustanovení Stavebného zákona
 • zrozumiteľne spracované témy
 • aktualizačný servis on-line, dvakrát ročne zabezpečené doplnenie komentára praktickými príkladmi
 • možnosť vytlačenia jednotlivých komentárov k paragrafom alebo ich odoslanie e-mailom

Autorský kolektív

Ing. Vasil Ivanov

Počas svojej doterajšej kariéry sa venoval činnosti v investičnej výstavbe na stavbách ako riaditeľ stavby, technický dozor či koordinátor bezpečnosti. Je členom skúšobnej komisie na získanie oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru pri Slovenskej komore stavebných inžinierov. V súčasnosti sa venuje i publikácii príspevkov z oblasti investičnej výstavby vo viacerých odborných časopisoch.

JUDr. Martina Kostková
Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Problematika výstavby je dosť komplikovaná a komentár mi pomohol sa v tejto problematike zorientovať, oceňujem aj odpovedný servis, ktorý mám možnosť využívať ako zákazník ."
Jozef K., Trenčín

"Komentár aktívne využívam pri svojej práci, v rámci práce mi pomáhajú aj denne aktualizované právne predpisy."
Jana H., Bratislav

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: